Logo

Tietosuojalauseke – REMUC

Voimassa 25.5.2018 lähtien.

Yleistä

Jotta voimme palvella sinua parhaamme mukaan, edellyttää se, että keräämme ja käsittelemme joitakin sinua koskevia tietoja. Arvostamme kuitenkin yksityisyyttäsi ja olemme sitoutuneet suojaamaan sitä. Tämä tietosuojaseloste sisältää tietoa mitä henkilötietoja keräämme, millä periaattein sitä käsittelemme, sekä mitä oikeuksia ja vaikuttamismahdollisuuksia sinulla on tietojasi koskien.

Embelin Oy käsittelee sinua koskevaa henkilötietoa tämän tietosuojaselosteen ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti, joten pyydämme sinua lukemaan tämän tietosuojaselosteen huolellisesti. Saatamme myös tehdä päivityksiä tähän tietosuojaselosteeseen toimintamme kehittyessä tai lainsäädännön muuttuessa. Tiedotamme muutoksista sähköpostitse (mikäli osoitteesi on tiedossamme).

Käyttämällä palvelujamme, verkkosivustoamme tai ottamalla meihin yhteyttä, hyväksyt että käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Mikäli et hyväksy näitä ehtoja, emme todennäköisesti pysty sinua myöskään palvelemaan.

Mihin tarkoitukseen henkilötietojani kerätään ja käsitellään?

Keräämme, säilytämme ja käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin. Käsittelemme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

A) Sopimussuhteemme vuoksi:

 • REMUC-palveluiden käyttöönotto ja toimittaminen;
 • Tilausten hallinta;
 • Laskutus;
 • Asiakasviestintä ja yhteydenottopyyntöihin vastaaminen

B) Oikeutetun etumme vuoksi:

 • Liiketoiminnan ja palveluiden kehittäminen ja suunnittelu;
 • Väärinkäytösten tutkinta ja estäminen

C) Voimme myös käsitellä henkilötietojasi, jos se on tarpeellista lakisääteisen velvoitteen tai viranomaispäätöksen noudattamiseksi.

Mitä henkilötietoja minusta kerätään ja mistä lähteistä?

Keräämme sinua koskevia henkilötietoja pääasiassa sinulta itseltäsi yhteydenottojen, sekä palveluidemme käytön yhteydessä. Yhteydenottojen yhteydessä keräämme tyypillisesti seuraavia tietoja:

 • Nimi;
 • Sähköpostiosoite;
 • REMUC -laitetunnus

REMUC-palveluiden tuottamiseksi tallennamme käytössäsi olevasta palvelusta riippuen seuraavia tietoja:

 • REMUC -laitteiden tila- ja tapahtumatiedot
 • REMUC -laitteiden sijaintitiedot
 • Web- ja mobiilipalveluiden kirjautumistiedot
 • Käyttäjän puhelinnumero(t)
 • Käyttäjän sähköpostiosoite
 • Palveluiden maksuhistoria

Keräämme tietoa myös verkkosivustomme kävijätietoa Google Analytics -palvelun avulla, jotta voisimme analysoida ja kehittää sivustoamme entistäkin paremmaksi ja kohdentaa kävijöille relevanttia markkinointia.

 

Millä perusteella henkilötietoja käsitellään?

Huolehdimme siitä, että meillä on aina lain edellyttämä peruste henkilötietojesi käsittelemiselle. Käsittelemme tietojasi seuraavin perustein:

 1. Sopimuksen täytäntöönpanemiseksi (REMUC -palvelut),
 2. Oikeutetun etumme nojalla, joka on palveluidemme parantaminen ja liiketoimintamme harjoittaminen ja kehittäminen. Voimme pyytää myös tietyissä tilanteissa erillistä suostumustasi henkilötietojesi käsittelyyn, esimerkiksi laitteen käyttöhistorian tutkimiseen ongelmatilanteen ratkaisemiseksi.
 3. Oikeudellisten velvoitteiden täyttämiseksi (maksuhistoria).

Kuka käsittelee tietojani ja luovutetaanko niitä kolmansille osapuolille?

Henkilötietojasi käsittelevät yrityksemme henkilöstöön kuuluvat henkilöt tehtäviään suorittaessaan. Ulkoistamme henkilötietojen käsittelyä, kuten henkilötietojen tallennukseen ja käsittelyyn käytettäviä tietojärjestelmiä. Huolehdimme tällöin muun muassa sopimuksin siitä, että tietojesi luottamuksellisuus säilyy ja tietoja käsitellään myös muutoin lainmukaisesti. Saatamme myös luovuttaa tietoja muutoin sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi taikka lain tai toimivaltaisen viranomaisen sitä edellyttäessä. Saatamme myös luovuttaa tietojasi, mikäli olisimme osallisena yritys- tai liiketoimintakaupassa.

Luovutetaanko tietojani EU:n ulkopuolelle?

REMUC -palveluun ja laitteisiin liittyviä henkilötietojasi ei luovuteta EU:n ulkopuolelle.

Asiakaspalvelutietoja käsitellään palveluntarjoajamme palvelimilla, jotka voivat sijaita Euroopan talousalueen lisäksi Yhdysvalloissa. Huolehdimme siitä, että tietojesi käsittely, siirto ja tallennus toteutetaan lain edellyttämin perustein ja riittävin suojamekanismein.

Kauanko henkilötietojani säilytetään?

Emme säilytä henkilötietojasi pidempään kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle tai kuin sopimus tai laki vaatii. Henkilötietojen säilytysajat kuitenkin vaihtelevat käyttötarkoituksesta ja tilanteesta riippuen:

Tiedon tyyppi Mitä se sisältää? Säilytysaika
Asiakaspalvelutiedot *) Asiakaspalvelutiedot sisältävät tietoja, joita jaat ollessasi yhteydessä REMUC:n asiakaspalveluun. 3 vuotta
REMUC -laitteiden käyttötiedot REMUC -laitteiden tila- ja tapahtumatiedot, sekä sijaintitieto. Peruspalvelu:

7 päivää

Ajopäiväkirja/Premium:

Vähintään 5 vuotta

REMUC -tilitiedot *) REMUC -tilin luonnissa annetut tiedot (mm. nimi, sähköposti, puhelinnumerot) Kunnes tili poistetaan
Web- ja mobiilisovellusten kirjautumistiedot Palvelinlogiin tallentuva tieto, koska mobiili- tai web-sovelluksia käytetään. 7 päivää
Maksuhistoria REMUC -palvelun käyttömaksu, SIM-korttimaksut, verkkokaupasta tehdyt tilaukset 10 vuotta

*) Tiedot eivät ole välttämättömiä REMUC -peruspalvelun käyttämiseksi. REMUC -tili tulee kuitenkin luoda, mikäli haluat käyttää Ajopäiväkirja-/Premium-palvelua.

Osalle tietoa lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle, mm. seuraaviin tarkoituksiin:

 • Kirjanpitolaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä sisältääkö aineisto henkilötietoja tai ei.
 • Kuluttajakauppaa koskevien vastuiden täyttäminen.
 • Järjestelmien lokitietoa kerätään ja säilytetään lain edellyttämällä tavalla, jotta voimme tarjota lainmukaisen ja turvallisen verkkokaupan asiakkaillemme.
 • Riittävien varmuuskopioiden ottaminen kaupan tietokannoista ja järjestelmistä tietojen turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä jatkuvuuden varmentamiseksi.

Miten tietojani säilytetään ja suojataan?

Tietojasi säilytetään sekä omillamme, että palveluntarjoajamme palvelimilla, jotka molemmat on suojattu alan yleisten käytäntöjen mukaisesti. Keräämämme ja käsittelemämme henkilötiedot pidetään luottamuksellisina, eikä niitä ilmaista muille kuin niitä työssään tarvitseville taikka luottamuksellisesti ja rajoitetusti palvelusopimusten perusteella asiakkaillemme. Pääsy henkilötietoihisi on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.

Tietojen antamisen pakollisuus ja antamatta jättämisen seuraukset?

Jos et anna henkilötietoja tai salli niiden käsittelyä, emme mahdollisesti pysty palvelemaan sinua ja täyttämään toimintamme tarkoitusta. Osa tiedoista on merkitty tähdellä kohdassa ”Kauanko henkilötietojani säilytetään?”. Tämä tarkoittaa, että kyseenomaiset tiedot eivät ole välttämättömiä palvelun perustoiminnan kannalta.

Käytetäänkö verkkosivulla evästeitä ja mitä ne ovat?

Käytämme evästeitä verkkosivuillamme, jotta voisimme tarjota parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen sivuston kävijälle. Evästeet ovat lyhyitä tekstitiedostoja, jotka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet antavat meille tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivustoamme. Saatamme hyödyntää evästeitä palveluidemme ja verkkosivustomme kehittämiseksi, verkkosivuston käytön analysoimiseksi, sekä markkinoinnin kohdentamiseksi ja optimoimiseksi. Verkkosivuston käyttäjä voi antaa suostumuksensa tai kieltää evästeiden käytön verkkoselaimensa asetuksista. Useimmat verkkoselaimet sallivat evästeet automaattisesti. Huomaathan, että evästeiden estäminen saattaa rajoittaa verkkosivustomme toimivuutta.

Millaisia oikeuksia ja vaikutusmahdollisuuksia minulla on?

Suostumuksen peruuttaminen

Mikäli käsittelemme tietojasi suostumuksesi perusteella, voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksen ilmoittamalla siitä meille, esimerkiksi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@embelin.fi. Käytännössä tämä kuitenkin tarkoittaa palvelun irtisanomista.

Pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja sekä saada tietää mitä sinua koskevia henkilötietoja käsittelemme. Lisäksi sinulla on oikeus saada täydentäviä tietoja henkilötietojesi käsittelyn perusteista.

Oikeus saada virheet korjatuksi

Sinulla on oikeus pyytää, että korjaamme sinua koskevat virheelliset, vanhentuneet tai muuten puutteelliset henkilötiedot.

Oikeus vastustaa käsittelyä

Mikäli käsittelemme henkilötietojasi yleisen edun, tai oikeutetun etumme perusteella, sinulla on oikeus vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä siltä osin, kuin käsittelylle ei ole olemassa sellaista huomattavaa syytä, joka syrjäyttäisi sinun oikeutesi, tai käsittely ei ole tarpeen oikeudellisen vaateen hoitamiseksi. Huomaathan, että tässä tilanteessa emme todennäköisesti pysty palvelemaan enää sinua.

Oikeus rajoittaa käsittelyä

Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus vaatia, että rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä.

Oikeus saada tiedot siirretyksi

Mikäli olemme käsitelleet tietojasi suostumuksesi perusteella tai sopimuksen täyttämiseksi, sinulla on oikeus saada meille sähköisesti toimittamasi tiedot yleisesti käytetyssä muodossa, jotta tiedot voitaisiin siirtää toiselle palveluntarjoajalle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.

Miten voin toteuttaa oikeuteni?

Voit toteuttaa edellä kuvatut oikeutesi ottamalla meihin yhteyttä esimerkiksi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@embelin.fi. Pyydämme sinua samalla mainitsemaan nimesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi, sekä liittämään viestiisi passi-, ajokortti- tai muun henkilötodistuskopion, jotta voimme varmistaa henkilöllisyytesi. Mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittely ei ole lainmukaista, voit myös tehdä valituksen toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.

Voidaanko tätä tietosuojaselostetta päivittää?

Saatamme tehdä päivityksiä tähän tietosuojaselosteeseen toimintamme tai tietosuojaperiaatteidemme muuttuessa. Päivitykset voivat tulla ajankohtaisiksi myös lainsäädännön muuttuessa. Muutokset tulevat voimaan, kun olemme julkaisseet päivitetyn tietosuojaselosteen. Pyydämmekin sinua siitä syystä tutustumaan tämän tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisin väliajoin. Mikäli olet antanut sähköpostiosoitteesi asioidessasi kanssamme, tiedotamme muutoksista myös sitä kautta.

Mihin voin ottaa yhteyttä tietosuoja-asioissa?

Yhteystiedot:

Embelin Oy
Tullivahdinkatu 1 C 1
90120 OULU

info@embelin.fi
010 3284 100

Tietosuojavastaava:
Teemu Laukkarinen
teemu.laukkarinen@embelin.fi