Logo

Sekretesspolicy – REMUC

Träder i kraft den 25. Maj 2018.

 

De allmänna

 

För att kunna tjäna dig så gott vi kan, kräver vi att vi samlar in och behandlar viss information om dig. Vi uppskattar dock din integritet och vi åtar oss att skydda den. Denna sekretesspolicy innehåller information om vilka personuppgifter vi samlar in, vilka principer vi hanterar och vilka rättigheter och vilken påverkan du har när det gäller din information.

 

Embelin Oy kommer att behandla personuppgifter om dig i enlighet med denna integritetspolicy och tillämplig lag, så läs denna integritetspolicy noggrant. Vi kan också göra uppdateringar av denna integritetspolicy när vår verksamhet utvecklas eller lagen ändras. Vi kommer att meddela dig om eventuella ändringar via e-post (om din adress är känd).

 

Genom att använda våra tjänster, vår webbplats eller genom att kontakta oss, samtycker du till att vi hanterar personlig information om dig i enlighet med detta sekretessmeddelande. Om du inte accepterar dessa villkor, kan vi inte betjäna dig.

 

För vilka ändamål samlas mina personuppgifter in och behandlas?

 

Vi samlar in, sparar och behandlar personlig information om dig endast för fördefinierade syften. Vi behandlar dina personuppgifter i följande syften:

A) På grund av våra avtalsförhållande:

 • Införande och leverans av REMUC-tjänster;
 • Order hantering;
 • Fakturering;
 • Kundkommunikation och svara på kontaktförfrågningar

B) Våra legitima intressen:

 • Utveckling och planering av företag och tjänster;
 • Utredning och förebyggande av oegentligheter

C) Vi kan även behandla dina personuppgifter om det är nödvändigt för att uppfylla den rättsliga skyldigheten eller myndighets beslut.

Vilka personuppgifter samlas om mig och från vilka källor?

Vi samlar in personuppgifter om dig främst när du kontaktar och i samband med användningen av våra tjänster. Vi samlar också in information om vår webbplats insikter med Google Analytics för att hjälpa oss att analysera och utveckla vår webbplats ännu bättre och rikta våra besökare med relevant marknadsföring.

 

För kontakter samlar vi vanligtvis in följande information:

 

 • namn;
 • e-postadress;
 • REMUC enhets-ID

 

För att producera REMUC-tjänster, lagrar vi följande information, beroende på vilken tjänst du använder:

 

 • REMUC-enhetens status- och transaktionsinformation
 • Positionsinformation för REMUC-enheter
 • Inloggningsinformation för webb-och mobiltjänster
 • Användarens telefonnummer
 • Användarens e-postadress
 • Historik över tjänstens betalningar

 

På vilka grunder behandlas personuppgifter?

 

Vi kommer att se till att vi alltid har den rättsliga grunden för att hantera dina personuppgifter. Vi behandlar din data på följande grunder:

 1. Genomförandet av avtalet (REMUC tjänster),
 2. Vårt legitima intresse, som är att förbättra våra tjänster och driva och utveckla vår verksamhet. Under vissa omständigheter kan vi också begära ditt uttryckliga medgivande till behandling av dina personuppgifter, till exempel för att undersöka användningen av enheten för att lösa problemet.
 3. För att uppfylla rättsliga skyldigheter (betalningshistorik).

 

Vem behandlar min information och om den överförs till tredje part?

 

Dina personuppgifter behandlas av de anställda i vårt företag i utförandet av sina uppgifter. Vi utlägger behandlingen av personuppgifter, såsom informationssystem som används för att lagra och behandla personuppgifter. I det här fallet kommer vi bland annat att säkerställa att sekretessen för din information bevaras och att uppgifterna i övrigt behandlas lagligt. Vi kan också lämna ut informationen på annat sätt för att uppfylla avtalsförpliktelserna, eller om det krävs enligt lag eller av den behöriga myndigheten. Vi kan också lämna ut din information om vi är involverade i en företag- eller affärstransaktion.

 

Överförs mina uppgifter utanför EU?

 

Dina personuppgifter om REMUC-tjänsten och enheter kommer inte att överföras utanför EU.

Kundtjänstinformation hanteras på våra webbhotell servrar, som kan finnas i USA utöver det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Vi ser till att behandlingen, överföringen och lagringen av dina uppgifter sker på grundval av lag och med adekvata skyddsåtgärder.

 

Hur länge kommer mina personuppgifter att sparas?

 

Vi kommer inte att behålla din personliga information längre än vad som är nödvändigt för deras användning eller som krävs enligt avtal eller lag. Lagringstiderna för personuppgifter varierar dock beroende på syftet och omständigheterna:

 

Typ av information Vad innehåller den? Lagringstid
Kundtjänstinformation *) Kundtjänstinformation innehåller information som du delar när du är ansluten i REMUC kundservice. 3 år
REMUC enhetens användningsdata Status-och händelseinformation för REMUC enheter och platsinformation. Bastjänst:

7 dagar

Kördagsbok/Premium:

Minst 5 år

REMUC-kontoinformation *) Information som ges när du skapar ett REMUC konto (t. ex. namn, e-postadress, telefonnummer) Tills kontot har tagits bort
Inloggningsinformation för webb-och mobilapplikationer Server logg data som lagras eftersom mobil-eller webbapplikationer används. 7 dagar
Betalningshistorik REMUC tjänst användningsavgift, SIM-kort avgifter, Online-abonnemang 10 år

 

*) Information är inte nödvändig för användning av REMUC bastjänst. Du bör dock skapa ett REMUC konto om du vill använda Kördagsbok-/Premium-tjänsten.

 

En del av informationen ställer i lagstiftningen krav på långtids registrering, bland annat följande:

 • I bokföringslagen anges längre lagringstider, oavsett om materialet innehåller personuppgifter eller inte.
 • Att fullgöra ansvaret för konsument handeln.
 • System logginformation samlas in och lagras som krävs enligt lag för att tillhandahålla en legitim och säker onlinebutik för våra kunder.
 • Att tillhandahålla lämpliga säkerhetskopior av databaserna och systemen i butiken för att skydda data, korrigera fel och kontrollera säkerhet och kontinuitet.

 

 

Hur min information sparas och skyddas?

 

Din information kommer att sparas på våra servrar och hanteras av våra tjänsteleverantörer i enlighet med de allmänna riktlinjerna för branschen. Den personliga information som vi samlar in och hanteras hålls konfidentiell och lämnas inte ut till någon som är i behov av arbete eller är konfidentiell och begränsad på grundval av serviceavtal för våra kunder. Tillgång till din personliga information skyddas med användarnamn, lösenord och användarrättigheter.

 

De obligatoriska och följderna av underlåtenhet att lämna information?

 

Om du inte tillhandahåller eller tillåter behandling av din personliga information, kan vi inte kunna tjäna dig och uppfylla syftet med våra handlingar. En del av informationen är markerad med en asterisk i ”hur länge kommer mina personuppgifter att sparas?” Detta innebär att tvivelaktig information inte är nödvändig för den grundläggande driften av tjänsten.

 

Använder du cookies på webbplatsen och vilka är de?

 

Vi använder cookies på våra webbplatser för att ge den bästa möjliga användarupplevelsen för besökarna. Cookies är korta textfiler som sparas av en webbserver på en användares terminalutrustning. Cookies ger oss information om hur användare använder vår webbplats. Vi kan använda cookies för att utveckla våra tjänster och vår webbplats, analysera din användning av webbplatsen och för att inrikta och optimera din marknadsföring. Webbplatsens användare kan ge sitt medgivande eller neka användning av cookies i sina webbläsarinställningar. De flesta webbläsare tillåter automatiskt cookies. Observera att blockering av cookies kan begränsa funktionaliteten på vår webbplats.

 

Vilka rättigheter och möjligheter att påverka har jag?

 

Återkallande av samtycke

Om vi behandlar din information på grundval av ditt medgivande kan du när som helst återkalla ditt medgivande genom att meddela oss, till exempel genom att skicka ett e-postmeddelande till info@embelin.fi. I praktiken innebär detta dock att tjänsten avslutas.

 

Tillgång till data

Du har rätt att få bekräftelse från oss, behandlar vi personlig information om dig och veta vilka personliga information om dig vi behandlar. Dessutom har du rätt att få ytterligare information om behandlingen av dina personuppgifter.

 

Rätt att få fel repareras

Du har rätt att be att vi korrigerar dina felaktiga, föråldrade eller på annat sätt ofullständiga personuppgifter.

 

Rätt att motsätta behandlingen

Om vi behandlar dina personuppgifter i allmänhetens intresse, eller i våra legitima intressen, har du rätt att motsätta behandling av personuppgifter som rör dig i den mån det inte finns någon betydande anledning till att behandlingen ska ersätta dina rättigheter, eller behandling är inte nödvändigt för utövande av rättsliga anspråk. Observera att i denna situation är vi osannolikt att kunna tjäna dig längre.

 

Rätt att begränsa behandlingen

Under vissa omständigheter har du rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

 

Rätt att få information överfört

Om vi har behandlat din information på grundval av ditt medgivande, eller för att uppfylla avtalet, har du rätt att få den information som skickas elektroniskt till oss i en allmänt använd form, så att uppgifterna kan överföras till en annan tjänsteleverantör, om det är säkert och tekniskt möjligt.

 

Hur kan jag uppnå min rätt?

 

Du kan implementera de rättigheter som beskrivs ovan genom att kontakta oss, till exempel genom att skicka ett e-postmeddelande till info@embelin.fi. Samtidigt ber vi dig att nämna ditt namn, adress och telefonnummer, samt bifoga en kopia av ditt pass, körkort eller annat identitetskort till ditt meddelande så att vi kan verifiera din identitet. Om du tycker att din personliga databehandling inte är laglig, kan du också klaga till den behöriga tillsynsmyndigheten.

 

Kan denna sekretesspolicy uppdateras?

 

Vi kan göra uppdateringar till denna sekretesspolicy när vi ändrar vår verksamhet eller vår sekretesspolicy. Uppdateringar kan bli relevant även om lagstiftningen ändras. Ändringarna börjar gälla efter vi har publicerat det uppdaterade sekretessmeddelandet. Vi ber er därför att undersöka innehållet regelbundet i denna sekretesspolicy. Om du har angett din e-postadress när du kommunicerar med oss kommer vi också att informera dig om ändringarna.

 

Vem kontaktar jag om dataskyddsfrågor?

 

Kontakta:

Embelin Oy

Tullivahdinkatu 1 C 1

90120 Uleåborg

FINLAND

 

info@embelin.fi

010 3284 100

 

Dataskyddsombud:

Teemu Laukkarinen

Teemu.Laukkarinen@embelin.fi