Logo

Palveluehdot – REMUC

Voimassa 25. toukokuuta 2018 lähtien.

 

Määritelmät

Käyttäjä – Jokainen henkilö, joka käyttää palvelua.

SIM-kortti, SIM – SIM-kortti, jonka Embelin on toimittanut muun palvelun ja/tai laitteen yhteydessä asiakkaalle Palvelun yhteydessä käytettäväksi.

Embelin – Embelin Oy, suomalainen ohjelmistojen ja sulautettujen järjestelmien suunnitteluun erikoistunut yritys, Y-tunnus 1086771-6, osoite Tullivahdinkatu 1 C 1, 90120 OULU, Suomi.

Asiakas – Se oikeus- tai luonnollinen henkilö, joka on sopimuksessa Embelinin vastapuoli.

Verkko-operaattori – Embelinin tarjoamien Palvelujen käyttämän elektronisen verkon toimittaja.

Peruspalvelu – Palvelukokonaisuus, joka sisältyy REMUC:in normaaliin käyttöön. Sisältää Oma REMUC-palvelun käytön ja mobiilisovelluksen. Laitteiden käyttötiedot tallennetaan 7 päivän ajalta. Viimeisin sijaintitieto tallennetaan, mikäli laiteversio tukee GPS-paikannusta.

Premium-taso (Ajopäiväkirja) – Peruspalvelun ominaisuudet sisältävä palvelukokonaisuus, jossa tallennetaan kaikki laite- ja paikkatieto käytön ajalta ja johon sisältyy lisäksi verkkopalvelu, jossa kerättyä dataa voi tarkastella. Kaikki tieto tallennetaan vähintään 5 vuoden ajalta.

Fleet-/FMS-palvelu – Palvelukokonaisuus, joka käsittää erikseen tilattavia, em. palvelutasoja laajentavia palveluita.

REMUC-verkkopalvelin, REMUC-pilvipalvelu – Palvelinkokonaisuus, johon Asiakkaan REMUC-laite on yhteydessä ja jonka kanssa REMUC-laite vaihtaa käyttötietoa.

REMUC-verkkokauppa – Embelin Oy:n hallinnoima verkkokauppapaikka, josta voidaan hankkia erilaisia palvelukokonaisuuksia ja tuotteita.

Käyttötieto – REMUC-verkkopalvelimen ja/tai REMUC-pilvipalvelun keräämä ja tallentama käyttötieto riippuu Asiakkaan käytössä olevasta laitteistoista ja palvelutasokokonaisuudesta.

Käyttömaksu – REMUC-laitteen käytöstä veloitettava maksu, riippuu laiteversiosta.

Ehdot – Nämä kulloinkin Palveluun soveltuvat vakioehdot.

 

Ehdoista

Ehtoja sovelletaan siihen tai niihin palveluihin, jotka perustuvat REMUC-palvelualustaratkaisuihin ja joita Embelin itse tarjoaa tai sen yhteistyökumppanit tarjoavat Asiakkaan ja Embelinin välisellä sopimuksella.

Katso yksittäisten palveluiden tarkempi kuvaus tuoteinformaatiosta osoitteesta www.remuc.fi.

Asiakkaan katsotaan hyväksyneen nämä Ehdot maksamalla tilauksen REMUC-verkkokaupassa tai ottamalla Palvelun muutoin käyttöön (esim. mobiilisovelluksessa). Ehdot ovat voimassa yhdessä mahdollisten muiden Embelinin ja asiakkaan välisten kirjallisten sopimusten kanssa ja niillä on etusija, mikäli muuta ei ole sovittu. Kuluttajalainsäädäntö voi tietyissä tapauksissa antaa Asiakkaana olevalle kuluttajalle muita oikeuksia.

Embelin Oy ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään sellaista ennalta arvaamatonta seikkaa tai olosuhteiden muutosta, joka on Embelinin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella ja jota Embelin ei kohtuudella voi poistaa. Embelin on velvollinen ilmoittamaan Asiakkaalle niin pian kuin se on mahdollista sitä kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä.

 

Palvelun hankinta/tilaus

Asiakas voi hankkia REMUC-laitteiston Embelinin yhteistyökumppaneilta itse asennettavaksi tai valmiiksi kohteeseen asennettuna. REMUC-verkkopalvelu sisältyy REMUC-laitteen normaaliin toimintaan, joten ottaessaan REMUC-laitteen käyttöön datayhteydellä ja hyväksyessään mobiilisovelluksessa näytettävän tietosuojalausekkeen ja nämä ehdot, tulee Asiakkaasta Palvelun käyttäjä. Palveluun sisältyvät ominaisuudet ja sen keräämät tiedot riippuvat tuotteeseen sisältyvistä tai myöhemmin hankittavista palvelukokonaisuuksista.

SIM-kortin käytön tai käyttömaksun kattaman palvelun voidaan katsoa alkaneen siitä hetkestä, kun SIM-kortti on aktivoitu asennuksen yhteydessä tai kun Embelinin SIM-kortilla varustettu laite on ensimmäisen kerran kytketty verkkoon (aiemmin tapahtunut voimassa). Ennen kuin SIM-kortin etukäteen maksettu käyttöaika päättyy, tulee Asiakkaan ostaa lisää käyttöaikaa tai maksaa vaadittu käyttömaksu Ehdoissa mainitusta verkkopalvelusta. Käyttöaika/käyttömaksu on ostettavissa ennalta määrätyissä paketeissa, joiden määrittelyyn Embelin pidättää oikeuden. Mikäli Asiakas ei hanki käyttöaikaa tai maksa vaadittua käyttömaksua, varaa Embelin oikeuden periä käyttömaksun lisäksi uudelleenaktivointimaksun, ennen kortin käytön sallimista.

Embelinillä on oikeus tarkistaa Asiakkaan luottotiedot ja Embelin voi kieltäytyä asiakassuhteesta Asiakkaan kanssa, mikäli siihen on asialliset syyt.

Mikäli palvelu on tilattu etämyyntinä (verkkokauppa), voi Asiakas kuluttajasuhteissa peruuttaa sopimuksen 14 päivän kuluessa siitä, kun Embelin on täyttänyt soveltuvan koti- ja etämyyntilain mukaisen tiedonantovelvollisuutensa. Peruutusoikeutta käytettäessä Asiakkaan tulee maksaa Palvelun käyttämisestä peruutusoikeuden toteutumiseen asti, tilaukseen ja asennukseen liittyvät maksut mukaan lukien.

Kuluttajakaupassa noudatetaan voimassa olevaa Suomen ja Euroopan Unionin kuluttajansuojalainsäädäntöä. Yritysasiakkaiden ja Embelinin välisessä kauppasopimuksessa sovelletaan Suomen kauppalakia, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu.

 

Hinnat ja maksaminen

Hinnat, maksuehdot ja mahdolliset maksut määräytyvät kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaan, joka on nähtävissä REMUC:in verkkokaupassa www.remuc.fi/site/kauppa/, sekä erikseen ostettavien palveluiden tapauksessa Oma REMUC-palvelussa (oma.remuc.fi). Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveron, mikäli toisin ei mainita. Hinnat eivät sisällä asennusta tai kuljetusta. Jos hinnastossa on selviä hintavirheitä, tuotetta ei myydä selvästi alempaan hintaan, jos voidaan olettaa asiakkaan ymmärtäneen virheen olemassaolo. Kiinteät maksut laskutetaan etukäteen, yleensä kerran (1) vuodessa. Hinnanmuutoksiin sovelletaan kohtaa ”Muutokset”. Jos Asiakkaalla on useampia Palveluita, nämä voidaan laskuttaa toisistaan riippumattomasti.

REMUC -verkkokaupassa käy yleisimmät luottokortit, sekä maksu pankkitunnuksilla. Maksu ohjataan Paytrail Oyj:n verkkosivun kautta.

Maksut Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla tehtävissä maksuissa Paytrail Oyj näkyy maksun saajana korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa.

Paytrail Oyj, Y-Tunnus: 2122839-7

Innova 2 Lutakontie 7

40100 Jyväskylä

Puhelin: 0207 181 830

www.paytrail.fi

Verkkopankit

Verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksunvälityspalvelun toteuttaa Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Käyttäjän kannalta palvelu toimii aivan kuten perinteinen verkkomaksaminenkin.

Laskuhuomautus tulee esittää ennen eräpäivää. Huomautuksesta huolimatta Asiakkaan tulee maksaa se osa laskusta, joka ei ole kiistanalainen. Myöhästyneen laskun osalta viivästyskorko ja muut maksut määräytyvät lain mukaan.

 

Sopimusaika, palautusoikeus ja irtisanominen

Mikäli muuta ei ole sovittu, aktivoidaan Palvelu niin pian kuin se on käytännössä mahdollista sen jälkeen, kun Embelin on hyväksynyt Asiakassuhteen. Palvelu toimii sen jälkeen toistaiseksi irtisanomiseen asti tai siihen saakka, mihin asti Asiakas on maksanut ennakkoon maksettavaa Palvelua.

Asiakkaalla on oikeus irtisanoa Palvelu yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla laskettuna sen kalenterikuukauden lopusta, jolloin irtisanominen tapahtui. Irtisanominen tapahtuu ilmoittamalla siitä kirjallisesti Embelinille. Embelin voi kirjallisella ilmoituksella, ja samalla irtisanomisajalla kuin Asiakas, irtisanoa Palvelun, mikäli siihen on asiallisia syitä. Jos Asiakkaalla on useampia Palveluita, voidaan jokainen Palvelu irtisanoa erikseen.

Mikäli osapuoli rikkoo olennaisesti Ehtoja, Palvelu voidaan irtisanoa (purkaa) välittömin vaikutuksin. Ennen sopimuksen purkamista tulee rikkoneelle osapuolelle ilmoittaa asiasta kirjallisesti, jos se on mahdollista. Ilmoituksen tulee sisältää purkamisen perusteet ja oikaisun määräaika.

Palvelun päättymisen jälkeen Embelin on velvollinen maksamaan takaisin oikeasuhtaisen osan etukäteen maksetuista maksuista, kun taas Asiakkaan tulee maksaa muut maksut, jotka on määrätty Asiakkaalle Palvelun loppumiseen mennessä. Mikäli on sovittu määräajasta, Asiakkaan tulee maksaa myös kiinteät maksut, jotka olisi määrätty määräajan aikana. Mikäli Palvelu irtisanotaan Ehtojen vastaisen käytön vuoksi, ei Embelinillä ole velvollisuutta palauttaa jo maksettuja maksuja, eikä Embelin myöskään vastaa mahdollisista vaihtotöistä aiheutuvista kuluista irtisanomistapauksessa.

Kun irtisanominen astuu voimaan, Asiakkaan oikeus käyttää Palvelua ja Embelinin velvollisuudet Palvelun suhteen loppuvat samanaikaisesti.

Verkkokaupan käyttämättömille tuotteille on kuluttajasuojalain 6. luvun mukainen 32 vuorokauden palautusoikeus. Lain tarkoituksena on antaa kuluttajalle oikeus tutustua tuotteeseen niin kuin se olisi mahdollista myymälässä. Embelin Oy myöntää asiakkaalle lain hengen mukaisesti oikeuden tutustua pakkauksen sisältöön. Tuotepakkauksen avaaminen tulee suorittaa yleistä varovaisuutta noudattaen.

Yritysasiakkaiden tilaamille palveluille ja tuotteille Embelin Oy myöntää rajoitetun 32 vuorokauden palautusoikeuden. Palautetun tuotteen tulee olla käyttämätön ja avaamattomassa myyntipakkauksessa, mikäli tuote toimitetaan sellaisessa. Tuotteet palautetaan Embelin Oy:n kanssa erikseen sovittavalla tavalla.

 

Palvelun käyttö

Palvelua/Palveluja saa käyttää vain Embelinin hyväksymillä ja lain vaatimukset täyttävillä laitteilla.

SIM-kortti kuuluu Embelinille ja sitä tulee käyttää vain Embelinin määräämään tarkoitukseen. SIM-kortin muuttaminen, kopioiminen tai muu vastaavanlainen normaalista käytöstä eroava käsittely on kielletty. Data-yhteyttä käytettäessä REMUC:in tiedonsiirron suhteen ei ole rajoituksia, mutta tekstiviestejä käytettäessä normaaliksi käytöksi lasketaan maksimissaan 150 SMS-viestiä kuukaudessa (vastaa esimerkiksi 75 lämmitystä kuukaudessa). Mikäli käyttäjä ylittää tämän viestimäärän, pidättää Embelin Oy oikeuden sulkea liittymän. Sillä hetkellä, kun SIM-kortti otetaan käyttöön, sitoutuu Asiakas olemaan poistamatta SIM-korttia ja käyttämättä muita SIM-kortteja laitteessa sinä aikana, kun Embelin SIM on Asiakkaan käytössä. Embelinillä on oikeus sulkea liittymä, mikäli Asiakas rikkoo em. SIM-korttia koskevia ehtoja, käyttää liittymää muuhun käyttötarkoitukseen, kuin mihin se on toimitushetkellä tarkoitettu tai mikäli Asiakas ei suorita liittymän käytön edellytyksenä olevia maksuja. Mikäli käyttäjä haluaa luopua Embelinin SIM-kortin käytöstä pysyvästi, on kortin vaihtaminen sallittua. Niissä laitteissa, joiden käyttöön kuuluu käyttömaksu, tulee käyttömaksu maksaa, vaikka SIM-kortti vaihdettaisiinkin.

 

Oikeudeton käyttö

Asiakas vastaa siitä, että SIM-kortti ja Palvelun kirjautumiseen käytettävät salasanat säilytetään turvallisessa paikassa, käyttöön oikeudettomien saamattomissa.

Jos Asiakas saa tietoonsa tai epäilee, että SIM-kortti ja/tai Palvelun salasanat ovat kadonneet tai joutuneet käyttöön oikeudettomien käsiin, tulee Asiakkaan välittömästi olla yhteydessä Embeliniin väärinkäytösten minimoimiseksi, kts. kohta ”Tilapäinen keskeytys”.

 

Palvelun ominaisuudet

Mikäli muuta ei ole kirjallisesti sovittu, Palvelu vastaa niitä vaatimuksia ja ominaisuuksia, jotka ilmoitetaan teknisessä dokumentaatiossa ja Palvelun tuotesivuilla, osoitteessa www.remuc.fi.

Embelin ostaa pääsyn Verkko-operaattorin mobiiliverkkoon, eikä sillä ole näin omaa verkkoa. Palvelu perustuu siihen, että Embelin myy Asiakkaalle pääsyn Verkko-operaattorin mobiiliverkkoon. Asiakas voi käyttää myös erikseen hankkimaansa SIM-korttia. Tällöin Embelin ei vastaa mistään SIM-korttiin liittyvästä ongelmasta, eikä ole velvollinen antamaan tuotetukea korttiin liittyen. Kortin tulee kuitenkin täyttää Embelinin kulloinkin Palvelulle määrittämät vähimmäisvaatimukset.

Palvelun käyttö edellyttää mobiiliverkon kautta tapahtuvaa kommunikaatiota. Asiakkaan tulee itse selvittää, että Palvelun käyttöpaikalla riittävä mobiilisignaalin kuuluvuus. Mikäli Palvelun laatu heikkenee huonon signaalikuuluvuuden takia, ei Embelin ole velvollinen hyvittämään tästä koitunutta haittaa Asiakkaalle.

Palvelu saattaa toisinaan olla saamattomissa, teknisten tai maantieteellisten tilanteiden, verkkovian, signaalin tukkeutumisen tai muiden Embelinin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevien seikkojen vuoksi, ja tällaiset olosuhteet saattavat heikentää väliaikaisesti Palvelun laatua. Tämä ei kuitenkaan muodosta virhettä Palvelussa.

 

Palvelun puutteet

Asiakkaan tulee välittömästi ilmoittaa Embelinille mahdollisista Palvelun virheistä tai puutteista tai tällaisista epäilyistä. Asiakas menettää oikeutensa vedota Palvelun virheeseen, mikäli Embelin ei saa ilmoitusta virheestä kohtuullisessa ajassa siitä, kun virhe havaittiin tai olisi pitänyt havaita.

 

Korvausvastuu

Embelin ei takaa Palveluiden virheetöntä toimintaa, nopeutta tai esitettyjen tietojen täydellistä paikkansapitävyyttä. Embelin ei myöskään ole minkäänlaisessa vastuussa Asiakkaalle tuotteen tai Palvelun käytöstä aiheutuneista aineellisista tai aineettomista, välillisistä tai välittömistä vahingoista.

 

Tilapäinen keskeytys

Embelin voi tilapäisesti keskeyttää palvelun ilman vastuuta Asiakkaalle, jos:

  1. Asiakas ei täytä Palvelun käytön edellyttämää maksuvelvollisuutta eräpäivään mennessä;
  2. Asiakas on ilmoittanut puutteelliset tai väärät asiakastiedot;
  3. Asiakas käyttää Palvelun kanssa laitteita, jotka eivät täytä näitä Ehtoja;
  4. Embelinillä on perusteltu epäilys, että Asiakas käyttää Palvelua Ehtojen vastaisesti, toimii voimassa olevan lainsäädännön vastaisesti tai loukkaa kolmannen osapuolen oikeuksia;
  5. Embelinillä on perusteltu epäily, että Palvelua käytetään toisen väärinkäytöksen mahdollistamiseen ja keskeytys on kohtuullinen keino turvata asiakkaan, Embelinin tai kolmannen osapuolen oikeutetut intressit;
  6. Verkon turvallisuus ja/tai toimivuus tai kolmannen osapuolen etu vaatii sitä.

Embelin pyrkii tilanteen suomissa rajoissa ilmoittamaan Asiakkaalle tilapäisestä keskeytyksestä.

Vaikka Palvelu on keskeytetty, tulevat tavanomaiset kiinteät maksut silti maksettavaksi siihen asti, kunnes Palvelu irtisanotaan. Embelinillä on myös oikeus rajoittaa Palvelun toiminnallisuutta samoin perustein kuin Palvelun keskeyttämiseen liittyvissä tapauksissa.

 

Henkilötiedot

REMUC -palvelun käyttö edellyttää Asiakkaan henkilötietojen keräämistä ja käsittelyä. Käsittely tapahtuu erillisen tietosuojalausekkeen ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Tietosuojalauseke on luettavissa osoitteessa www.remuc.fi/rdir/privacy_fi.

 

Salassapito

Embelin ja sen työntekijät ovat velvollisia pitämään salassa Asiakkaan tavan käyttää Palvelua sekä Asiakkaan kommunikaation sisällön. Embelin ei luovuta tällaisia tietoja kolmansille osapuolille ilman Asiakkaan suostumusta, ellei Embelin ole oikeudellisesti velvoitettu tietojen luovuttamiseen lain nojalla. Katso myös kohta ”Henkilötiedot”.

 

Muutokset

Embelin pidättää oikeuden muuttaa Ehtoja, mukaan lukien hinnanmuutokset, kirjallisella ilmoituksella Asiakkaalle. Jos muutos ei ole Asiakkaan ilmeiseksi hyödyksi, on asiakkaalla oikeus irtisanoa Palvelu ilman ylimääräisiä kuluja. Jatkamalla Palvelun käyttöä Asiakkaalle tehdyn ilmoituksen jälkeen, katsotaan tämä Asiakkaan kannalta muutoksen hyväksynnäksi.

Riippumatta edellä mainitusta, hintamuutokset voidaan toteuttaa välittömästi, jos ne perustuvat julkisten maksujen, verojen tai muiden Embelinistä riippumattomien maksujen nousuun. Asiakas ei voi irtisanoa Palvelua kuluttomasti tällaisen muutoksen seurauksena.

Embelin voi Palvelun toiminnallisuuden ylläpitämiseksi tai kehittämiseksi muuttaa asetuksia tai päivittää ohjelmistoja yms. etäpäivityksenä ilman erillistä ilmoitusta asiakkaalle. Asiakas hyväksyy, että päivitys voi aiheuttaa muutoksia laitteen toiminnallisuuteen.

 

Luovutus

Asiakas ei saa myydä edelleen, vuokrata tai muutoin saattaa Palvelua kolmannen osapuolen saataville ilman erillistä kirjallista sopimusta Embelinin kanssa.

 

Kommunikaatio ja yhteystiedot

Kommunikaatio Asiakkaan ja Embelinin välillä tapahtuu asiakaspalvelun kautta, jonka yhteystiedot ovat osoitteessa www.remuc.fi. Embelin voi vaatia Asiakkaalta joko laitteen tai palvelun tunnusta asiakaspalvelutapahtuman alussa.

Sähköpostin käyttö vastaa kirjallista tiedonvaihtoa.

Asiakaan tulee itse ilmoittaa Embelinille mahdollisista yhteystietojen sekä muista asiakassuhteen kannalta olennaisista muutoksista.

 

Sovellettava laki ja riidanratkaisu

Kuluttajasopimuksissa Palveluun ja Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Kuluttajan ja Embelinin väliset erimielisyydet voidaan käsitellä Embelinin kotipaikkakunnan käräjäoikeudessa.